YSL black & ivory wool houndstooth w/velvet trim heavy shawl 60″ x 60″